mcrypt_module_close

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_closeŞifreleme tanıtıcısını kapatır

Açıklama

mcrypt_module_close ( resource $şt ) : bool

Belirtilen şifreleme tanıtıcısını kapatır.

Değiştirgeler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top