mcrypt_module_get_supported_key_sizes

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_get_supported_key_sizesBelirtilen algoritmanın desteklediği anahtar boyutlarını listeler

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_module_get_supported_key_sizes(string $algoritma, string $lib_dir = ?): array

Belirtilen algoritmanın desteklediği anahtar boyutlarını bir dizi olarak döndürür. Boş bir dizi dönerse 1 ile mcrypt_module_get_algo_key_size() arasındaki tüm anahtar boyutları algoritma tarafından destekleniyor demektir.

Bağımsız Değişkenler

algoritma

Kullanılacak algoritma.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen algoritmanın desteklediği anahtar boyutlarını içeren bir dizi döndürür. Boş bir dizi dönerse 1 ile mcrypt_module_get_algo_key_size() arasındaki tüm anahtar boyutları algoritma tarafından destekleniyor demektir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Daniel Bartlett <dan at lockedbox dot net>
20 years ago
A small bit of php for listing available encryption algorythms and their keysizes.

<?php
$cipher_dir
= "/usr/local/lib/libmcrypt";
$algorithms = mcrypt_list_algorithms($cipher_dir);
echo
"<html><head></head><body><table><tr>\n";
foreach (
$algorithms as $cipher) {
echo
"<td>" . $cipher . "</td><td>";
$ksizes = mcrypt_module_get_supported_key_sizes($cipher, $cipher_dir);
if(
$ksizes==NULL) echo mcrypt_module_get_algo_key_size($cipher, $cipher_dir);
else foreach (
$ksizes as $size) {
echo
$size . " ";
}
echo
"</td></tr>\n";
}
echo
"</table></body></html>\n";
?>

I hope some one finds it handy.
To Top