International PHP Conference Berlin 2021

mcrypt_get_block_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_block_sizeBelirtilen şifrenin küme uzunluğunu döndürür

Açıklama

mcrypt_get_block_size ( int $şifre ) : int
mcrypt_get_block_size ( string $şifre , string $kip ) : int

İlk sözdizimi libmcrypt 2.2.x için, ikincisi libmcrypt 2.4.x ve üstü içindir.

mcrypt_get_block_size() işlevi belirtilen kip ve şifre için küme uzunluğunu döndürür.

mcrypt_module_open() ile döndürülen şifreleme tanıtıcısını kullanması nedeniyle mcrypt_enc_get_block_size() işlevi daha kullanışlıdır.

Değiştirgeler

şifre

Bir dizge olarak kullanılacak algoritmanın ismi veya MCRYPT_şifre_adı sabitlerinden biri.

kip

Kip.

Dönen Değerler

Blok uzunluğunu bayt sayısı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_get_block_size() örneği

Bu örnekteki işlev libmcrypt 2.4.x ve üstü içindir.

<?php

echo mcrypt_get_block_size('tripledes''ecb'); // çıktısı: 8

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
mehaase at gmail dot com
6 years ago
You should explain that the block size is return in BYTES, not the more commonly used unit, bits. Many readers are not going to know the DES block size and figure this out on their own.
To Top