mcrypt_list_algorithms

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_list_algorithmsDesteklenen şifreleri listeler

Açıklama

mcrypt_list_algorithms ([ string $lib_dir = ini_get("mcrypt.algorithms_dir") ] ) : array

lib_dir ile belirtilen dizinde bulunan dosyalar tarafından desteklenen algoritmaların listesini döndürür.

Değiştirgeler

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Desteklenen algoritmaları içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_list_algorithms() örneği

<?php
    $algoritmalar 
mcrypt_list_algorithms("/usr/local/lib/libmcrypt");

    foreach (
$algoritmalar as $şifre) {
        echo 
"$şifre<br />\n";
    }
?>

Örnekte, "/usr/local/lib/libmcrypt" dizininde desteklenen tüm algoritmalar listelenmektedir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top