PHP 8.1.28 Released!

mcrypt_module_self_test

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_self_testBelirtilen modülün kendini kendini sınamasını sağlar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_module_self_test(string $algoritma, string $lib_dir = ?): bool

Belirtilen modülün kendini kendini sınamasını sağlar.

Bağımsız Değişkenler

algoritma

MCRYPT_şifreadı sabitlerinden biri veya dizge olarak algoritma adlarından biri.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Sınama başarılı olursa true yoksa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_module_self_test() örneği

<?php
var_dump
(mcrypt_module_self_test(MCRYPT_RIJNDAEL_128)) . "\n";
var_dump(mcrypt_module_self_test(MCRYPT_BOGUS_CYPHER));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top