PHPCon Poland 2024

mcrypt_module_is_block_algorithm

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_is_block_algorithmBelirtilen algoritma bir küme algoritması mı diye bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_module_is_block_algorithm(string $algoritma, string $lib_dir = ?): bool

Belirtilen algoritma bir küme algoritması ise true akım algoritması ise false döner.

Bağımsız Değişkenler

algoritma

Çıktılama kipine bakılacak algoritma.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen algoritma bir küme algoritması ise true akım algoritması ise false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top