mcrypt_module_is_block_algorithm

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_is_block_algorithmBelirtilen algoritma bir küme algoritması mı diye bakar

Açıklama

mcrypt_module_is_block_algorithm ( string $algoritma [, string $lib_dir ] ) : bool

Belirtilen algoritma bir küme algoritması ise TRUE akım algoritması ise FALSE döner.

Değiştirgeler

algoritma

Çıktılama kipine bakılacak algoritma.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen algoritma bir küme algoritması ise TRUE akım algoritması ise FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top