mcrypt_enc_is_block_mode

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_is_block_modeAçık kip küme çıktılayan türde mi diye bakar

Açıklama

mcrypt_enc_is_block_mode ( resource $şt ) : bool

Açık kip küme çıktılayan türde mi diye bakar (yani, cbc ve ecb için TRUE, cfb ve akım kipleri için FALSE döndürür.

Değiştirgeler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Kip, bayt kümeleri halinde çıktılama yapıyorsa TRUE, baytları çıktılıyorsa FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top