mcrypt_enc_is_block_mode

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_is_block_modeAçık kip küme çıktılayan türde mi diye bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_enc_is_block_mode(resource $şt): bool

Açık kip küme çıktılayan türde mi diye bakar (yani, cbc ve ecb için true, cfb ve akım kipleri için false döndürür.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Kip, bayt kümeleri halinde çıktılama yapıyorsa true, sadece baytları çıktılıyorsa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top