mcrypt_module_is_block_mode

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_is_block_modeBelirtilen kip bir küme kipi mi diye bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_module_is_block_mode(string $kip, string $lib_dir = ?): bool

Belirtilen kip bayt kümeleri çıktılıyorsa true sadece bir bayt dizisi çıktılıyorsa false döner (örneğin, cbc ve icb için true, vfb ve akım için false döndürür).

Bağımsız Değişkenler

kip

MCRYPT_MODE_kipadı sabitlerinden biri veya şu dizelerden biri: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" veya "stream".

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen kip bayt kümeleri çıktılıyorsa true sadece bir bayt dizisi çıktılıyorsa false döner (örneğin, cbc ve icb için true, vfb ve akım için false döndürür).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top