PHP 7.4.12 Released!

mcrypt_get_cipher_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_cipher_nameBelirtilen şifrenin ismini döndürür

Açıklama

mcrypt_get_cipher_name ( int $şifre ) : string
mcrypt_get_cipher_name ( string $şifre ) : string

mcrypt_get_cipher_name() işlevi belirtilen şifrenin ismini öğrenmek için kulanılır.

mcrypt_get_cipher_name() işlevi değiştirge olarak bir şifre numarası (libmcrypt 2.2.x) veya bir şifre ismi (libmcrypt 2.4.x ve üstü) alır ve varsa şifrenin ismini yoksa FALSE döndürür.

Değiştirgeler

cipher

MCRYPT_şifre_adı sabitlerinden biri veya bir dizge olarak bir algoritma ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen şifre yoksa FALSE aksi takdirde şifre ismini içeren bir dizge döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_get_cipher_name() örneği

<?php
   $şifre 
MCRYPT_TripleDES;

   echo 
mcrypt_get_cipher_name($şifre);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3DES

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top