CascadiaPHP 2024

mcrypt_get_cipher_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_cipher_nameBelirtilen şifrenin ismini döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_get_cipher_name(int $şifre): string
mcrypt_get_cipher_name(string $şifre): string

mcrypt_get_cipher_name() işlevi belirtilen şifrenin ismini öğrenmek için kulanılır.

mcrypt_get_cipher_name() işlevi bağımsız değişken olarak bir şifre numarası (libmcrypt 2.2.x) veya bir şifre ismi (libmcrypt 2.4.x ve üstü) alır ve varsa şifrenin ismini yoksa false döndürür.

Bağımsız Değişkenler

cipher

MCRYPT_şifreadı sabitlerinden biri veya dizge olarak algoritma adlarından biri.

Dönen Değerler

Belirtilen şifre yoksa false aksi takdirde şifre ismini içeren bir dizge döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_get_cipher_name() örneği

<?php
$şifre
= MCRYPT_TripleDES;

echo
mcrypt_get_cipher_name($şifre);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3DES

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top