CascadiaPHP 2024

mcrypt_enc_get_modes_name

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_get_modes_nameAçık kipin ismini döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_enc_get_modes_name(resource $şt): string

Bu işlev açık kipin ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

İsim bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_enc_get_modes_name() örneği

<?php
$td
= mcrypt_module_open (MCRYPT_CAST_256, '', MCRYPT_MODE_CFB, '');
echo
mcrypt_enc_get_modes_name($td). "\n";

$td = mcrypt_module_open ('cast-256', '', 'ecb', '');
echo
mcrypt_enc_get_modes_name($td). "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

CFB
ECB

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top