mcrypt_get_key_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_key_sizeBelirtilen şifrenin anahtar uzunluğunu döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_get_key_size(int $şifre): int|false
mcrypt_get_key_size(string $şifre, string $kip): int|false

mcrypt_module_open() işlevinden dönen özkaynağı kullanan mcrypt_enc_get_key_size() işlevini daha kullanışlıdır.

mcrypt_get_key_size() işlevi belirtilen kipte şifre anahtarının uzunluğunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

şifre

MCRYPT_şifreadı sabitlerinden biri veya dizge olarak algoritma adlarından biri.

kip

MCRYPT_MODE_kipadı sabitlerinden biri veya şu dizelerden biri: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" veya "stream".

Dönen Değerler

Algoritmanın desteklediği azami anahtar boyutunu bayt cinsinden döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Bu örnekteki işlev libmcrypt 2.4.x ve 2.5.x destekli sistemler içindir. mcrypt_module_open() ile döndürülen şifreleme tanıtıcısını kullanan mcrypt_enc_get_key_size() işlevi daha kullanışlıdır.

Örnek 1 - mcrypt_get_key_size() örneği

<?php
echo mcrypt_get_key_size('tripledes', 'ecb');
?>

Çıktısı:
24

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Robin
14 years ago
While not specified in the description, this function, just like mcrypt_enc_get_key_size(), returns the cipher's largest key size in BYTES.
To Top