mcrypt_module_get_algo_key_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_get_algo_key_sizeBelirtilen algoritmanın desteklediği azami anahtar uzunluğunu döndürür

Açıklama

mcrypt_module_get_algo_key_size ( string $algoritma [, string $lib_dir ] ) : int

Belirtilen algoritmanın desteklediği azami anahtar uzunluğunu döndürür.

Değiştirgeler

algoritma

Kullanılacak algoritma.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen algoritmanın desteklediği azami anahtar uzunluğunu bayt sayısı olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top