PHPCon Poland 2024

mcrypt_enc_get_algorithms_name

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_get_algorithms_nameAçık algoritmanın adını döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_enc_get_algorithms_name(resource $şt): string

Açık algoritmanın adını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Açık algoritmanın adını içeren bir dizge döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_enc_get_algorithms_name() örneği

<?php
$td
= mcrypt_module_open(MCRYPT_CAST_256, '', MCRYPT_MODE_CFB, '');
echo
mcrypt_enc_get_algorithms_name($td). "\n";

$td = mcrypt_module_open('cast-256', '', MCRYPT_MODE_CFB, '');
echo
mcrypt_enc_get_algorithms_name($td). "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

CAST-256
CAST-256

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
php-manual2 at omershenker dot net
21 years ago
For some reason this function (but not mcrypt_list_algorithms()) returns each element in the array twice. If you have this problem, try array_unique(mcrypt_list_algorithms()).
To Top