mcrypt_module_is_block_algorithm_mode

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_is_block_algorithm_modeBelirtilen kip, küme algoritmaları ile kullanılabiliryor mu diye bakar

Açıklama

mcrypt_module_is_block_algorithm_mode ( string $kip [, string $lib_dir ] ) : bool

Belirtilen kip küme algoritmaları ile kullanılıyorsa TRUE, yoksa FALSE döndürür. (Yani, akım algoritmaları için FALSE; cbc, cfb, ofb için TRUE döndürür).

Değiştirgeler

kip

Sınanacak kip.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen kip küme algoritmaları ile kullanılıyorsa TRUE, yoksa FALSE döndürür. (Yani, akım algoritmaları için FALSE; cbc, cfb, ofb için TRUE döndürür).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top