CascadiaPHP 2024

mcrypt_module_is_block_algorithm_mode

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_module_is_block_algorithm_modeBelirtilen kip, küme algoritmaları ile kullanılabiliryor mu diye bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_module_is_block_algorithm_mode(string $kip, string $lib_dir = ?): bool

Belirtilen kip küme algoritmaları ile kullanılıyorsa true, yoksa false döndürür. (Yani, akım algoritmaları için false; cbc, cfb, ofb için true döndürür).

Bağımsız Değişkenler

kip

Sınanacak kip.

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Belirtilen kip küme algoritmaları ile kullanılıyorsa true, yoksa false döndürür. (Yani, akım algoritmaları için false; cbc, cfb, ofb için true döndürür).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top