PHPCon Poland 2024

mcrypt_list_modes

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_list_modesDesteklenen kiplerin listesini döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_list_modes(string $lib_dir = ini_get("mcrypt.modes_dir")): array

lib_dir ile belirtilen dizinde bulunan dosyalar tarafından desteklenen kiplerin listesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.modes_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Desteklenen kipleri içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_list_modes() örneği

<?php
$kipler
= mcrypt_list_modes();

foreach (
$kipler as $kip) {
echo
"$kip <br />\n";
}
?>

Örnek, öntanımlı kip dizininde desteklenen tüm algoritmaları listeler. mcrypt.modes_dir php.ini yönergesi ile bir dizin belirtilmemişse öntanımlı mcrypt dizini kullanılır (genellikle /usr/local/lib/libmcrypt).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top