mcrypt_list_modes

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_list_modesDesteklenen kiplerin listesini döndürür

Açıklama

mcrypt_list_modes ([ string $lib_dir = ini_get("mcrypt.algorithms_dir") ] ) : array

lib_dir ile belirtilen dizinde bulunan dosyalar tarafından desteklenen kiplerin listesini döndürür.

Değiştirgeler

lib_dir

Belirtilmesi isteğe bağlı olup algoritma modülünün sistemdeki yerini belirtmek için kullanılır. Belirtilmezse mcrypt.algorithms_dir php.ini yönergesinin değeri kullanılır.

Dönen Değerler

Desteklenen kipleri içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_list_modes() örneği

<?php
    $kipler 
mcrypt_list_modes();

    foreach (
$kipler as $kip) {
        echo 
"$kip <br />\n";
    }
?>

Örnek, öntanımlı kip dizininde desteklenen tüm algoritmaları listeler. mcrypt.modes_dir php.ini yönergesi ile bir dizin belirtilmemişse öntanımlı mcrypt dizini kullanılır (genellikle /usr/local/lib/libmcrypt).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top