mcrypt_enc_get_key_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_get_key_sizeAçık kipin desteklediği azami anahtar uzunluğunu döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_enc_get_key_size(resource $şt): int

Açık kipin desteklediği azami anahtar uzunluğunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Açık kipin desteklediği azami anahtar uzunluğunu bayt sayısı olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top