mcrypt_generic_deinit

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_generic_deinitBir şifreleme tanıtıcısını yeniden ilklendirir

Açıklama

mcrypt_generic_deinit ( resource $şt ) : bool

This function terminates encryption specified by the encryption Şifre tanıtıcısı (şt) ile belirtilen şifrelemeyi sonlandırır. Tüm tamporları temizler fakat modülü kapatmaz. Modülü kapatmak için mcrypt_module_close() işlevini kullanmalısınız. (Unutursanız, betik sonunda PHP bunu sizin yerinize yapacaktır).

Değiştirgeler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top