CascadiaPHP 2024

mcrypt_generic_deinit

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_generic_deinitBir şifreleme tanıtıcısını yeniden ilklendirir

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_generic_deinit(resource $şt): bool

This function terminates encryption specified by the encryption Şifre tanıtıcısı (şt) ile belirtilen şifrelemeyi sonlandırır. Tüm tamporları temizler fakat modülü kapatmaz. Modülü kapatmak için mcrypt_module_close() işlevini kullanmalısınız. (Unutursanız, betik sonunda PHP bunu sizin yerinize yapacaktır).

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top