sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_mul

(PHP 8 >= 8.1.0)

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_mulMultiplies a scalar value

Açıklama

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_mul(string $x, string $y): string

Multiplies a scalar value. Available as of libsodium 1.0.18.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

x

Scalar, representing the X coordinate.

y

Scalar, representing the Y coordinate.

Dönen Değerler

Returns a 32-byte random string.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top