Bulgaria PHP Conference 2019

sodium_crypto_sign_seed_keypair

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_sign_seed_keypairDeterministically derive the key pair from a single key

Açıklama

sodium_crypto_sign_seed_keypair ( string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

key

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top