PHPCon Poland 2024

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_add

(PHP 8 >= 8.1.0)

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_addAdds a scalar value

Açıklama

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_add(string $x, string $y): string

Adds an element y to x. Available as of libsodium 1.0.18.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

x

Scalar, representing the X coordinate.

y

Scalar, representing the Y coordinate.

Dönen Değerler

Returns a 32-byte random string.

Örnekler

Örnek 1 sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_add() example

<?php

$foo
= sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_random();
$bar = sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_random();

$value = sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_add($foo, $bar);
$value = sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_sub($value, $bar);

var_dump(hash_equals($foo, $value));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top