sodium_memzero

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_memzeroOverwrite buf with zeros

Açıklama

sodium_memzero ( string &$buf ) : void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

buf

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top