sodium_unpad

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_unpadRemove padding data

Açıklama

sodium_unpad ( string $padded , int $length ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

padded

length

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top