PHP 7.4.0RC4 Released!

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_keygen

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_keygenDescription

Açıklama

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_keygen ( void ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top