PHP 8.3.6 Released!

sodium_crypto_shorthash_keygen

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

sodium_crypto_shorthash_keygenGet random bytes for key

Açıklama

sodium_crypto_shorthash_keygen(): string

Generate a key for use with sodium_crypto_shorthash().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top