Bulgaria PHP Conference 2019

sodium_increment

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_incrementIncrement large number

Açıklama

sodium_increment ( string &$val ) : void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

val

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top