PHPKonf 2020 Online

sodium_crypto_generichash_final

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichash_finalComplete the hash

Açıklama

sodium_crypto_generichash_final ( string &$state [, int $length = SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES ] ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

state

length

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top