sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_available

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_availableCheck if hardware supports AES256-GCM

Açıklama

sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_available ( ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top