sodium_crypto_box_open

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_openVerify and decrypt a ciphertext

Açıklama

sodium_crypto_box_open ( string $ciphertext , string $nonce , string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

ciphertext

nonce

key

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top