PHPKonf 2020 Online

sodium_crypto_kx_seed_keypair

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_kx_seed_keypairDescription

Açıklama

sodium_crypto_kx_seed_keypair ( string $string ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

string

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top