CascadiaPHP 2024

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_negate

(PHP 8 >= 8.1.0)

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_negateNegates a scalar value

Açıklama

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_negate(string $s): string

Negates a scalar value. Available as of libsodium 1.0.18.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

s

Scalar value.

Dönen Değerler

Returns a 32-byte random string.

Örnekler

Örnek 1 sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_negate() example

<?php

$foo
= sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_random();

$negate = sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_negate($foo);
$reNegate = sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_negate($negate);

var_dump(hash_equals($foo, $reNegate));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top