sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_box_publickey_from_secretkeyDescription

Açıklama

sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey ( string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

key

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top