PHPerKaigi 2021

sodium_bin2hex

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

sodium_bin2hexEncode to hexadecimal

Açıklama

sodium_bin2hex ( string $string ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

string

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top