PHP 8.0.3 Released!

sodium_crypto_auth_verify

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

sodium_crypto_auth_verifyVerifies that the tag is valid for the message

Açıklama

sodium_crypto_auth_verify ( string $mac , string $message , string $key ) : bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

mac

message

key

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top