PHP Velho Oeste 2024

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_reduce

(PHP 8 >= 8.1.0)

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_reduceReduces a scalar value

Açıklama

sodium_crypto_core_ristretto255_scalar_reduce(string $s): string

Reduces a scalar value. Available as of libsodium 1.0.18.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

s

Scalar value.

Dönen Değerler

Returns a 32-byte random string.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top