PHP Conference China 2020

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pull

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pullDescription

Açıklama

sodium_crypto_secretstream_xchacha20poly1305_pull ( string &$state , string $c [, string $ad ] ) : array

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

state

c

ad

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top