sodium_crypto_kdf_derive_from_key

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

sodium_crypto_kdf_derive_from_keyDerive a subkey

Açıklama

sodium_crypto_kdf_derive_from_key ( int $subkey_length , int $subkey_id , string $context , string $key ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

subkey_length

subkey_id

context

key

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top