sodium_crypto_core_ristretto255_add

(PHP 8 >= 8.1.0)

sodium_crypto_core_ristretto255_addAdds an element

Açıklama

sodium_crypto_core_ristretto255_add(string $p, string $q): string

Adds an element q to p. Available as of libsodium 1.0.18.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

p

An element.

q

An element.

Dönen Değerler

Returns a 32-byte random string.

Örnekler

Örnek 1 sodium_crypto_core_ristretto255_add() example

<?php

$foo
= sodium_crypto_core_ristretto255_random();
$bar = sodium_crypto_core_ristretto255_random();

$value = sodium_crypto_core_ristretto255_add($foo, $bar);
$value = sodium_crypto_core_ristretto255_sub($value, $bar);

var_dump(hash_equals($foo, $value));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top