The PHP Online Conference 2021

sodium_crypto_generichash_keygen

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_generichash_keygenGet random bytes for key

Açıklama

sodium_crypto_generichash_keygen ( void ) : string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top