ImagickDraw::bezier

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::bezierBir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::bezier(array $noktalar): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Görüntü üzerine noktaları verilen Bezier eğrisini çizer.

Bağımsız Değişkenler

noktalar

Çok boyutlu bir dizi; örnek: array( array( 'x' => 1, 'y' => 2 ), array( 'x' => 3, 'y' => 4 ) )

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::bezier() örneği

<?php
function bezier($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$strokeColor = new \ImagickPixel($strokeColor);
$fillColor = new \ImagickPixel($fillColor);

$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(2);

$smoothPointsSet = [
[
[
'x' => 10.0 * 5, 'y' => 10.0 * 5],
[
'x' => 30.0 * 5, 'y' => 90.0 * 5],
[
'x' => 25.0 * 5, 'y' => 10.0 * 5],
[
'x' => 50.0 * 5, 'y' => 50.0 * 5],
],
[
[
'x' => 50.0 * 5, 'y' => 50.0 * 5],
[
'x' => 75.0 * 5, 'y' => 90.0 * 5],
[
'x' => 70.0 * 5, 'y' => 10.0 * 5],
[
'x' => 90.0 * 5, 'y' => 40.0 * 5],
],
];

foreach (
$smoothPointsSet as $points) {
$draw->bezier($points);
}

$disjointPoints = [
[
[
'x' => 10 * 5, 'y' => 10 * 5],
[
'x' => 30 * 5, 'y' => 90 * 5],
[
'x' => 25 * 5, 'y' => 10 * 5],
[
'x' => 50 * 5, 'y' => 50 * 5],
],
[
[
'x' => 50 * 5, 'y' => 50 * 5],
[
'x' => 80 * 5, 'y' => 50 * 5],
[
'x' => 70 * 5, 'y' => 10 * 5],
[
'x' => 90 * 5, 'y' => 40 * 5],
]
];
$draw->translate(0, 200);

foreach (
$disjointPoints as $points) {
$draw->bezier($points);
}

// Çizim komutlarının işlenebileceği bir görüntü nesnesi oluştur
$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

// ImagickDraw nesnesindeki çizim komutlarını görüntüye işle
$imagick->drawImage($draw);

// Görüntüyü tarayıcıya gönder
header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
SkepticaLee
9 years ago
This function requires at least 3 points. The following code fails when there are only two points left in the array:

<?php
$im
= new Imagick ();
$points = array (array ('x' => 10, 'y' => 10), array ('x' => 20, 'y' => 10), array ('x' => 30, 'y' => 40), array ('x' => 40, 'y' => 20), array ('x' => 50, 'y' => 60));
$n = 0;
while (!empty (
$points))
{
   
$im->newImage (64, 64, "white");
   
$draw = new ImagickDraw ();
   
$draw->setFillColor ("none");
   
$draw->setStrokeWidth (4);
   
$draw->setStrokeColor ("black");
   
$draw->setStrokeOpacity (0.9);
   
$draw->setStrokeAntiAlias (true);
   
$draw->bezier ($points);
   
$im->drawImage ($draw);
   
$im->writeImage ("IMG_$n.png");
   
$draw->destroy ();
   
$im->destroy ();
    echo
count ($points) . ", $n: <img src=\"IMG_$n.png\"><br>";
   
$n++;
   
array_shift ($points);
}
?>
up
0
zombiebovine at gmail dot com
13 years ago
How to use:

<?php
    $width
200;
   
$height = 200;
   
$border = 2;
   
   
$img = new Imagick();
   
$img->newImage( $width, $height, new ImagickPixel( 'transparent' ) );
   
   
$draw = new ImagickDraw();
   
$draw->setStrokeColor( new ImagickPixel( 'black' ) );
   
$draw->setStrokeWidth( 2 );
   
$draw->setFillColor( new ImagickPixel( 'transparent' ) );

   
// will fail in an obscure manner if the input data is invalid
   
$points = array
    (
        array(
'x' => 0, 'y' => 200 ),
        array(
'x' => 0, 'y' => 0 ),
        array(
'x' => 200, 'y' => 200 ),
        array(
'x' => 200, 'y' => 0 )
    );
   
   
$draw->bezier($points);
           
   
$img->drawImage( $draw );
   
$img->setImageFormat( "png" );
   
   
header( "Content-Type: image/png" );
    echo
$img;
?>
To Top