SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::rotate

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::rotateGeçerli koordinat sistemini belirtilen açıda döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::rotate(float $açı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli koordinat sistemini belirtilen açıda döndürür

Değiştirgeler

açı

Derece cinsinden döndürme açısı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::rotate() örneği

<?php
function rotate($strokeColor$fillColor$backgroundColor$fillModifiedColor) {
    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(200200300300);
    
$draw->setFillColor($fillModifiedColor);
    
$draw->rotate(15);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top