CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::setStrokeAlpha

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeAlphaVurgulu nesne dış hatlarının şeffaflığını tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeAlpha(float $şeffaflık): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Vurgulu nesne dış hatlarının ışık geçirgenliğini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

şeffaflık

Işık geçirgenliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeAlpha() örneği

<?php
function setStrokeAlpha($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(4);
$draw->line(100, 100, 400, 145);
$draw->rectangle(100, 200, 225, 350);
$draw->setStrokeOpacity(0.1);
$draw->line(100, 120, 400, 165);
$draw->rectangle(275, 200, 400, 350);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 400, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");

$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
Thomas
9 years ago
Must be set after setStrokeColor().

Values between 0 (invisible) and 1.
up
0
Anonymous
5 years ago
ImagickDraw::setStrokeAlpha method is deprecated and it's use should be avoided

not sure since which version this became deprecated.
To Top