CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::setFillOpacity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFillOpacityDolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak matlığı belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFillOpacity(float $matlık): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Dolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak matlığı belirler. Tam matlık değeri 1.0'dır.

Bağımsız Değişkenler

matlık

Dolgunun ışık geçirmezliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFillOpacity() örneği

<?php
function setFillOpacity($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);

$draw->rectangle(100, 200, 200, 300);

$draw->setFillOpacity(0.4);
$draw->rectangle(300, 200, 400, 300);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Michael Voek
8 years ago
When fill color is changed, this is reset to 1.0 or to defined alpha with #aaxxx color format, where aa is alpha.
To Top