CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::getTextKerning

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3 >= 3.1.0)

ImagickDraw::getTextKerningGets the text kerning

Açıklama

public ImagickDraw::getTextKerning(): float

Gets the text kerning.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top