CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::getTextAntialias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getTextAntialiasGeçerli metin yumuşatma ayarını döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getTextAntialias(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metne yumuşatma uygulanıp uygulanmadığı bilgisi döner. Metinlere öntanımlı olarak yumuşatma uygulanır.

Dönen Değerler

Metne yumuşatma uygulanıyorsa true yoksa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top