CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelativeYatay bir hat elemanı çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathLineToHorizontalRelative(float $x): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak geçerli noktadan belirtilen noktaya yatay bir hat elemanı çizer. Belirtilen nokta geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x

Hedef noktanın X koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top