PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelativeİkinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative(
    float $x1,
    float $y1,
    float $x,
    float $y
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak, denetim noktası (x1, y1) olmak üzere geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına ikinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x1

Denetim noktasının X koordinatı.

y1

Denetim noktasının Y koordinatı.

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top