ImagickDraw::pathCurveToAbsolute

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToAbsoluteÜçüncü dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathCurveToAbsolute(
    float $x1,
    float $y1,
    float $x2,
    float $y2,
    float $x,
    float $y
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Mutlak koordinatları kullanarak, eğrinin başlangıcındaki denetim noktası olarak (x1, y1), sonundaki denetim noktası olarak (x2, y2) kullanılarak geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına üçüncü dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x1

Başlangıçtaki denetim noktasının X koordinatı.

y1

Başlangıçtaki denetim noktasının Y koordinatı.

x2

Sondaki denetim noktasının X koordinatı.

y2

Sondaki denetim noktasının Y koordinatı.

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top