PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ImagickDraw::pushDefs

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pushDefsBundan sonra çağrılacak yöntemlerin ImagickDraw::popDefs() yöntemi çağrılıncaya kadar isimli elemanları tanımlayacağını belirtir

Açıklama

public ImagickDraw::pushDefs(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bundan sonra çağrılacak yöntemlerin ImagickDraw::popDefs() yöntemi çağrılıncaya kadar isimli elemanları (çizim parçaları, dokular gibi) tanımlayacağını belirtir. Bunlar kısa zamanda güvenle verimli olarak kullanılabilir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::popDefs() örneği

<?php
function popDefs($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setstrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(72);
    
$draw->pushDefs();
    
$draw->setStrokeColor('white');
    
$draw->rectangle(5050200200);
    
$draw->popDefs();

    
$draw->rectangle(30050450200);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top