ImagickDraw::pushDefs

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pushDefsBundan sonra çağrılacak yöntemlerin ImagickDraw::popDefs() yöntemi çağrılıncaya kadar isimli elemanları tanımlayacağını belirtir

Açıklama

public ImagickDraw::pushDefs(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bundan sonra çağrılacak yöntemlerin ImagickDraw::popDefs() yöntemi çağrılıncaya kadar isimli elemanları (çizim parçaları, dokular gibi) tanımlayacağını belirtir. Bunlar kısa zamanda güvenle verimli olarak kullanılabilir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::popDefs() örneği

<?php
function popDefs($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setstrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);
$draw->pushDefs();
$draw->setStrokeColor('white');
$draw->rectangle(50, 50, 200, 200);
$draw->popDefs();

$draw->rectangle(300, 50, 450, 200);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top