CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::pushPattern

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pushPatternBundan sonra çağrılacak yöntemlerin ImagickDraw::popPattern() yöntemi çağrılıncaya kadar bir isimli örüntüyü tanımlayacağını belirtir

Açıklama

public ImagickDraw::pushPattern(
    string $örüntü_kimliği,
    float $x,
    float $y,
    float $genişlik,
    float $yükseklik
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bundan sonra çağrılacak yöntemlerin ImagickDraw::popPattern() yöntemi çağrılıncaya kadar bir isimli örüntüyü tanımlayacağını belirtir. Örüntü uzayı, sol üst köşenin koordinatları, bir genişlik ve bir yükseklikle belirtilerek örüntünün kendi çizim uzayı haline gelir. Çizilebilen her şey örüntünün tanımında kullanılabilir. İsimli örüntüler çizgi ve fırça tanımları olarak kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

örüntü_kimliği

Örüntü kimliği.

x

Sol üst köşenin X konumu.

y

Sol üst köşenin Y konumu.

genişlik

Örüntünün genişliği.

yükseklik

Örüntünün yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::pushPattern() örneği

<?php
function pushPattern($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {
$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(1);

$draw->pushPattern("MyFirstPattern", 0, 0, 50, 50);
for (
$x = 0; $x < 50; $x += 10) {
for (
$y = 0; $y < 50; $y += 5) {
$positionX = $x + (($y / 5) % 5);
$draw->rectangle($positionX, $y, $positionX + 5, $y + 5);
}
}
$draw->popPattern();

$draw->setFillOpacity(0);
$draw->rectangle(100, 100, 400, 400);
$draw->setFillOpacity(1);

$draw->setFillOpacity(1);

$draw->push();
$draw->setFillPatternURL('#MyFirstPattern');
$draw->setFillColor('yellow');
$draw->rectangle(100, 100, 400, 400);
$draw->pop();

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top