SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setFontStretch

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFontStretchYazı tipinin karakter genişliğini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFontStretch(int $gerginlik): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metni çizerken kullanılacak yazı tipi karakter genişliğini belirler.

Değiştirgeler

gerginlik

Yazı tipi karakter genişliği sabitlerinden biri (imagick::STRETCH_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFontStretch() örneği

<?php
function setFontStretch($fillColor$strokeColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
$draw->setFontSize(36);

    
$fontStretchTypes = [
        \
Imagick::STRETCH_ULTRACONDENSED,
        \
Imagick::STRETCH_CONDENSED,
        \
Imagick::STRETCH_SEMICONDENSED,
        \
Imagick::STRETCH_SEMIEXPANDED,
        \
Imagick::STRETCH_EXPANDED,
        \
Imagick::STRETCH_EXTRAEXPANDED,
        \
Imagick::STRETCH_ULTRAEXPANDED,
        \
Imagick::STRETCH_ANY
    
];

    
$offset 0;
    foreach (
$fontStretchTypes as $fontStretch) {
        
$draw->setFontStretch($fontStretch);
        
$draw->annotation(5075 $offset"Lorem Ipsum!");
        
$offset += 50;
    }

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");
    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top