ImagickDraw::setFontStretch

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setFontStretchYazı tipinin karakter genişliğini belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setFontStretch(int $gerginlik): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metni çizerken kullanılacak yazı tipi karakter genişliğini belirler.

Bağımsız Değişkenler

gerginlik

Yazı tipi karakter genişliği sabitlerinden biri (imagick::STRETCH_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setFontStretch() örneği

<?php
function setFontStretch($fillColor, $strokeColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(36);

$fontStretchTypes = [
\Imagick::STRETCH_ULTRACONDENSED,
\Imagick::STRETCH_CONDENSED,
\Imagick::STRETCH_SEMICONDENSED,
\Imagick::STRETCH_SEMIEXPANDED,
\Imagick::STRETCH_EXPANDED,
\Imagick::STRETCH_EXTRAEXPANDED,
\Imagick::STRETCH_ULTRAEXPANDED,
\Imagick::STRETCH_ANY
];

$offset = 0;
foreach (
$fontStretchTypes as $fontStretch) {
$draw->setFontStretch($fontStretch);
$draw->annotation(50, 75 + $offset, "Lorem Ipsum!");
$offset += 50;
}

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top